Welke voordelen zijn er verbonden aan BRL certificering?

Steeds meer bedrijven tonen interesse in het behalen van de zogenaamde ‘BRL certificering‘. Dat hoeft niet te verbazen. Als houder van deze certificering is het namelijk zo dat u niet alleen tegenover opdrachtgevers, maar ook toezichthouders kunt aangeven dat uw onderneming weet te voldoen aan bepaalde, concrete eisen. Deze eisen met betrekking tot bijvoorbeeld een bepaald proces of product zijn vastgelegd in specifieke beoordelingsrichtlijnen. De eisen die betrekking hebben tot BRL certificering zijn in het bijzonder gericht op de bouwsector. Bent u ook geïnteresseerd in BRL certificering en de voordelen die deze met zich meebrengt? Ontdek ze dan snel hier op deze pagina!

             1.) U kunt rekenen op een grotere betrouwbaarheid

Eén van de belangrijkste redenen waarom heel wat ondernemingen er tegenwoordig voor kiezen om een BRL certificering aan te vragen heeft betrekking tot de extra betrouwbaarheid die ze op deze manier kunnen uitstralen. Vandaag de dag is het dan ook zo dat ondernemingen zich binnen de (bouw)sector in het bijzonder moeten zien te onderscheiden op vlak van betrouwbaarheid. Door het aanvragen van een BRL certificering is dat perfect mogelijk.

             2.) In bepaalde gevallen is BRL certificering verplicht

Ondanks het feit dat er geen sprake is van een algemene verplichting voor bedrijven die actief zijn binnen de bouwsector voor wat BRL certificering betreft is het wel zo dat deze verplichting geldt wanneer er bepaalde, specifieke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Een bekend voorbeeld hiervan is de BRL SIKB 7000 welke is vereist voor het uitvoeren van (water)bodemsanering. Een ander voorbeeld op dit vlak is de BRL SVMS-007. Deze heeft op haar beurt dan weer betrekking tot niet alleen veilig, maar bovendien ook milieukundig slopen.

             3.) Creëer extra commerciële opportuniteiten

Zoals reeds aangegeven is het zo dat er geen sprake is van een globale verplichting voor BRL certificering. Dit gezegd zijnde betekent dit niet dat deze voor uw vakgebied mogelijks niet interessant kan zijn, integendeel. Het is namelijk perfect mogelijk dat als voorbeeld het BRL SVMS-007 certificaat is opgenomen in de gunningscriteria van publieke opdrachtgevers. Ze heeft dan in het bijzonder betrekking tot het maatschappelijk verantwoord inkopen. Wanneer u dan houder bent van een BRL certificering zult u kunnen vaststellen dat er op deze manier heel wat extra interessante commerciële opportuniteiten kunnen worden gecreëerd.

Specifiek voor wat het derde voordeel betreft op deze pagina is het wel zo dat er vaak sprake is van aanvullende certificatie-eisen bij dit soort aanbestedingen. Dit gezegd zijnde is het zo dat de BRL certificering in dit geval nog een aantal extra voordelen met zich meebrengt. Het is namelijk zo dat er in de beoordelingsrichtlijnen criteria en eisen zijn opgenomen met betrekking tot het beheersen van risico’s op vlak van veiligheid en milieuwetgeving. Op deze manier wordt er niet alleen een verbetering van de continuïteit van de onderneming gerealiseerd, daarnaast wordt er tegelijkertijd ook gezorgd voor meer vertrouwen in het proces. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, voor elke onderneming welke actief is binnen de bouwsector kan het de moeite waard zijn om BRL certificering aan te vragen.

Voor meer informatie over een BRL SIKB Certificering of een certificeringsinstantie die de ISO 14001 voor u kan toetsen, neem vandaag nog contact op met Normec Certification.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *